Onderzoek

Tolzo is ook uw partner in het opstellen, uitvoeren en analyseren van onderzoeken. Onder onderzoeken kennen we o.a. de volgende soorten:

  • Klantonderzoek
  • Marktonderzoek

Klantonderzoek
De meest voorkomende onderwerp van klantonderzoek is klanttevredenheid is voor veel bedrijven van groot belang, omdat kwaliteit en tevredenheid noodzakelijk zijn voor het verbeteren van de prestaties. Met een tevredenheidsonderzoek kan de tevredenheid van een bepaalde doelgroep (klanten, medewerkers, leveranciers of de maatschappij) van een organisatie, product of dienst in kaart worden gebracht. Aan de hand van de verzamelde gegevens (meestal kwantitatief onderzoek) worden er conclusies getrokken, die tevens het uitgangspunt vormen voor een optimalisatie van de tevredenheid onder klanten, welke vervolgens moet bijdragen aan een verbetering van de bedrijfsresultaten. Naast expliciet klanttevredenheid valt bij klantonderzoek ook te denken aan klantenquêtes bedoelt voor product- of serviceverbetering zonder daar al te veel te focussen op tevredenheid van klant in het algemeen maar heel specifiek.

Marktonderzoek
Marktonderzoek is het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens, die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen. De wereld van marktonderzoek is de laatste jaren snel aan het veranderen. ‘Vroeger’ gebeurde marktonderzoek schriftelijk, telefonisch of face-to-face. We zijn inmiddels al lang gewend aan online marktonderzoek en de nieuwste trend is marktonderzoek d.m.v. sociale media. Maar zeker ook in combinatie met telefonisch onderzoek.

De methoden die bij Tolzo worden toegepast zijn:

  • Telefonisch onderzoek
  • Online onderzoek
  • Data analyse

Telefonisch Onderzoek
Hoewel telefonisch onderzoek steeds vaker als ouderwets en achterhaald wordt bestempeld, is deze methode ondanks de opkomst van online onderzoek en onderzoek middels sociale media nog steeds een effectieve kwantitatieve onderzoeksmethode om van een grote steekproef data te verzamelen. Bij telefonisch onderzoek ondervraagt de interviewer de respondent telefonisch. Ook komt het voor dat het mogelijk is om vanuit het telefonisch onderzoek automatisch een uitnodiging voor een online onderzoek te versturen; zodra een respondent aangeeft dat hij of zij de vragenlijst liever online wil invullen dan kan de interviewer dit met een druk op de knop regelen.

Online onderzoek
Bij online onderzoek worden gegevens verkregen uit vragenlijsten die op elektronische wijze via internet zijn afgenomen. Evenals bij telefonisch onderzoek zijn er doorverwijzingen in de vragenlijst opgenomen, zodat de juiste vragen aan de respondent worden gesteld, dit worden ook wel skips genoemd. Er kan van alles in een online onderzoek ingevoegd worden, verschillende soorten en typen vragen, afbeeldingen, video’s, flash-animaties enz.